Svensk ränta låg jämfört med Euroländer

Den räntan som svenska villa- och bostadsrättsköpare fått på sina bolån de senaste åren har ofta varit lägre än de räntor som bostadsköpare fått i länder som är med i den europeiska valutaunionen, EMU. Detta enligt sammanställda uppgifter från samtliga 15 länder inom EU plus Norge.
Det är den Brysselbaserade bolåneorganisationen , EMF, European Mortgage Federation, som gör både kvartals- och årsvisa sammanställningar av europeiska bostadsräntor. Som medlemmar finns en lång rad europeiska banker, bankföreningar och bostadshypotek. Trots stora svårigheter att göra direkta avvägningar mellan olika räntor för bundna och rörliga lån, rabatter och obligatoriska avgifter tar EMF fram - vad man kallar för - indikativa räntor för hur det ser i slutet av varje år. Sedan 1999 - när den europeiska valutaunionen, EMU kom igång har de svenska bolåneräntorna varit bland de lägsta jämfört med samtliga euroländer. I Sverige har den rörliga räntan - inklusive bankerna rabatter pendlat mellan 4,4 och 5,3 procent fram till och med 2002. I Finland, som har en något så när jämförbar rörlig ränta, har räntan legat över den svenska under valutaunionens tre första år mellan 1999 och 2001. I slutet av 2002 var den finska boräntan något lägre än den svenska. I Tyskland, som i bland använts som ett exempel på svenska bolåneräntor kan bli lägre om Sverige går med i EMU, där har räntan på nytecknade bolån varit genomgående högre än dom svenska. Delvis beror det på att bundna räntor är mer populära i Tyskland och det gör att räntenivån varit rätt stabil och omkring sex procent och varit trögrörlig i förhållande till hur den europeiska centralbanken höjt och sänkt sin styrränta. På den punkten har de svenska boräntorna svängt mer i takt med riksbankens ändringar av reporäntan. Skillnaden mellan och den rörliga boräntan och reporäntan har varit ungefär en procentenhet de senaste fyra åren. Medan skillnaden mellan tyska boräntor och ECB-räntan pendlat mellan knappt två och över tre procentenheter.