Hälften av c-riksdagsmännen för EMU

Stora delar av centerns riksdagsgrupp är för ett svenskt medlemskap i EU:s valutaunion, trots att centerpartiet säger nej till euron. Ekot har frågat alla centerns tjugotvå riksdagsmän om hur de tänker rösta. Sju säger ja till EMU. Två säger att de inte bestämt sig, men lutar mot ett ja. Det innebär att nästan halva riksdagsgruppen är mot partilinjen.
– Vi är några stycken som är europostitiva, säger centerns riksdagsman Jörgen Johansson från Arboga, som är långt ifrån ensam om att säga ja till EMU i nej-partiet centern. Ekot har frågat centerns tjugotvå riksdagsmän hur de skulle rösta om det vore folkomröstning i dag om svenskt medlemskap i EU:s valutaunion. Sju ja, två osäkra till EMU Av de tjugotvå riksdagsmännen är det sju som säger ja. Två säger att de inte bestämt sig än, men båda säger till Ekot att de lutar mot ett ja. Det betyder att nio av tjugotvå inom centern säger ja till valutaunionen. Återstår tretton som valt att följa partilinjen. Centerledaren Maud Olofsson har alltså bara drygt halva sin riksdagsgrupp med sig i EMU-frågan, eller om man vänder på det - nästan halva riksdagsgruppen tycker att partiet har fel om euron. EMU-stödet är också mycket starkt i en del centerdistrikt. Riksdagsman Johan Linander säger ja och har starkt stöd i hemmadistriktet. – I Skåne är det nog majoritet för ett ja, säger Johan Linander. Johan Linander är ändå övertygad om att centerstämman strax före midsommar följer partilinjen och Johan Linander skulle inte ens vilja vinna den här frågan. – Jag tror inte någon tycker att partiet i stort ska ändra uppfattning bara några månader innan en folkoröstning, säger Linander, så det blir ingen strid på partistämman. Johan Linander som tycker att det vore bra för Öresundsområdet att ha samma valuta. Bättre vara med än utanför Andra centerpartister har andra skäl att säga ja. – De verktyg vi har om vi står utanför EMU är inte tillräckliga, säger Sofia Larsen. Vi är ändå ett efterföljarland, som har det bättre om vi sitter med vid bordet och kan påverka besluten. Fred och frihandel är ytterligare skäl för Sofia Larsens ja till EMU. Just handeln och företagens villkor ligger även bakom Jörgen Johanssons ja. – Som jag ser det måste vi bygga ett land som klarar internationell marknad, samtidigt som våra traditionella storföretag lämnar landet, säger Jörgen Johansson. Det är småföretagen och de medelstopra företagen som vi ska bygga på och de har nytta av att Sverige är med i EMU.
Herman Melzer