Inga lönehöjningar mot bibehållna försäkringar

Det bör bli mindre löneökningar nästa år tycker arbetsgivarna inom det privata näringslivet, eftersom börsras och ökad sjukfrånvaro gjort att arbetsgivarna nu måste betala mer till de pensions- och sjukförsäkringar, som förhandlats fram med facket. Pengarna räcker inte till både och, säger Karl-Olof Stenqvist, förhandlingschef för Sveriges Verkstadsindustrier.
– Vi måste räkna med alla kostnader i samband med avtalsförhandlingarna, säger Karl-Olof Stenqvist, och om våra avtalförsäkringar skenar kostnadsmässigt, måste vi ta hänsyn till det. Vad innebär det för löneutrymmet? – Det innebär att rena löneökningar måste minska, säger Karl-Olof Stenqvist. Arbetsgivarna har fått ökade avgifter för olika typer av avtalsförsäkringar, försäkringar som kompletterar de anställdas vanliga pensioner och sjukersättningar. Att det blivit dyrare förklaras av att stigande sjukfrånvaro och fallande börser har fått pensionsbolagens kapital att krympa. Ett exempel är Alecta, som vid årsskiftet tvingades att ta bort de rabatter som företagen tidigare fått. Det är inget skäl för arbetsgivarna att hota med mindre löneökningar, tycker fackförbundet SIFs förhandlingschef Lars-Bonny Ramstedt. – Vi har betalt för en försäkring i förhandlingar och i de kostnaderna ligger kvar, säger Ramstedt. Vi har inte fått högre löner för att de fått rabatter och när rabatterna dras in säger arbetsgivarna att vi ska få sämre löner. Det kommer att reta alla privatanställda tjänstemän.
Johan Prane