Citytunneln kan komma att försenas

Budgetuppgörelsen mellan regeringen och samarbetspartierna skapar oklarheter vad gäller Sveriges största byggprojekt Citytunneln i Malmö. Enligt uppgörelsen skall inga statliga medel betalas ut till byggprojektet nästa år.
Ledningen för Citytunneln sitter i möte nu på onsdagsförmiddagen för att analysera hur budgetuppgörelsen påverkar byggprojektet. Besparingarna är på 275 miljoner kronor, kostnaden för hela Citytunneln är på knappt 9 miljarder. Oklara konsekvenser Oklart alltså vad budgetuppgörelsen får för praktiska konsekvenser, men Malmös socialdemokratiska kommunalråd, Ilmar Reepalu, tror att byggprojektet blir försenat. – Självklart kommer det att innebära att en del av de byggnadsarbeten som skulle ha gjors under 2004 måste vara 275 miljoner billigare. Det kan innebära en viss försening av byggstarten bland annat, säger han. Enligt ledningen för Citytunneln har man inte fått någon som helst information om budgetuppgörelsen och besparingarna på byggprojektet. Andra faktorer påverkar också Därför är det för tidigt att säga att den planerade byggstarten 2004 skjuts upp. Det finns också en rad andra faktorer som påverkar byggstarten, miljöprövningen och eventuella överklaganden. Dessutom beslutades för två år sedan att de första åren av bygget skall finansieras av Malmö stad och Region Skåne. Statens pengar betalas alltså senare. Den planerade invigningen av Citytunneln, som kommer bestå av knappt två mil järnväg, varav sex kilometer är borrade tunnlar under Malmö, har skjutits upp flera gånger. Det senaste som sagts om invigningen är tidigast 2009.
Jens Ericson, Malmö