Hård facklig kritik mot budgetöverenskommelsen

Fackens kritik mot budgetöverenskommelsen är hård. Alla tre centralorgansiationer Saco, TCO och LO, ser förslagen att sänka sjukersättningen och att låta arbetsgivarna betala ytterligare en veckas sjuklön enbart som ett sätt att rädda budgeten.
TCO:s ordförande Sture Nordh tycker att det är riktigt dåliga besparingar som görs inom arbetslivets område. – Detta visar vad man nu tvingas att göra, säger han. Man tvingas att spara därför att kostnaden för ohälsan har blivit så hög. Det som borde ha gjorts är offensiva insatser som minskar ohälsan. Insatser saknas Sådana insatser menar alltså samtliga tre fackliga centralorgansiationer saknas. Sacos ordförande Anna Ekström säger att hon förstår att regeringen varit tvungen att göra något åt kostnaderna för sjukskrivningarna, men att de tillfälliga lösningar det nu handlar om är dåliga i sig eftersom de omöjliggör all planering. LO:s ordförande Vanja Lundby-Wedin understryker att hon ser förslagen just som tillfälliga lösningar. – Det är klart att det aldrig är bra när man måste spara på dem som är sjuka och arbetslösa, samtidigt som man var på väg med ett förslag om ny sjukförsäkring där besparingarna som hade slagit än hårdare genom ett system som var kopplat till våra avtalsförsäkringar, säger hon. Detta får man väl se som en tillfällig lösning och de förändringar man gör nu måste man ompröva när man gör ett nytt sjukförsäkringssystem nästa år.
Pia Lille