Trustor kräver Posener på 128 miljoner

En så kallad muntlig förberedelse hölls i dag i skadeståndsmålet mot Trustor-härvans huvudman Joachim Posener, trots att åklagaren ännu inte lyckats åtala honom i brottmålsdelen. Det plundrade bolaget Trustors likvidator, advokat Stefan Lindskog, har stämt Posener på 128 miljoner kronor. Enligt Poseners ombud i skadeståndsmålet, advokat Stefan Häge, bestrider Posener stämningen. Häge säger att han har kontinuerlig kontakt med Posener, men att han inte vill berätta var han finns. Huvudförhandling i målet beräknas bli i sommar.