Kritik mot budgetuppgörelsen

De tre fackliga centralorganisationerna LO, TCO och SACO är mycket kritiska mot budgetöverenskommelsen mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet.
Facken anser att förslagen att sänka sjukersättningen och låta arbetsgivarna betala ytterligare en veckas sjuklön bara är ett sätt att rädda budgeten, och ser åtgärderna som tillfälliga lösningar. Facken efterlyser åtgärder som förbättrar människors hälsa. De privata arbetsgivarna tror att sänkt sjukersättning kan minska sjukfrånvaron. Stefan Fölster, arbetsgivarorganisationen Svenskt näringslivs chefsekonom, säger att kravet på arbetsgivarna att betala en veckas sjuklön till är mindre kännbart än tidigare förslag. Men han tror att de gamla förslagen kan återkomma senare.