Telia Sonera minskar personalstyrkan

Det sammanslagna Telia Sonera ska minska antalet anställda.
I Sverige har ledningen börjat diskutera övertalighet med de fackliga organisationerna och i Finland beräknas cirka 400 anställda gå. Telia Soneras Sverigechef, Marie Erhling vill idag inte säga hur många anställda i Sverige som kommer att beröras av nedskärningarna. Förhandlingar med facken kommer att pågå under våren. Det sammanslagna Telia Sonera har idag 29 000 anställda.