Bosnisk president avgår

En av medlemmarna i den bosniska presidenttrojkan avgår efter anklagelser om att ha varit ansvarig för olaglig vapenexport till Irak. Det är bosnienserben Mirko Sarovic som lämnar sin post i det treddelade bosniska presidentskapet
Den olagliga exporten ska ha bestått i att ett bosniskt flygföretag sålde motordelar för irakiska stridsplan - trots FN:s vapenembargo mot Irak. Affärer som Sarovic ska ha känt till utan att stoppa.