Misstro trots fredsavtal om Kongo-Kinshasa

Idag, onsdag, ska ett fredsavtal undertecknas som förhoppningsvis ska få ett slut på nästan fem års förödande inbördeskrig i Kongo-Kinshasa. Avtalet är ett första steg mot fred, men fallgroparna är många, rapporterar vår korrespondent.
I över ett år har 365 delegater från Kongo förhandlat. 365 delegater från regeringen, från de väpnade rebellrörelserna, från den politiska oppositionen och från det civila samhället har till slut enats kring en uppgörelse som förhoppningsvis ska få ett slut på nästa fem års krig. Inga val sedan 1960 Uppgörelsen ska ena det splittrade landet, en koalitionsregerings ska bildas som under en övergångsperiod på två och ett halvt år ska leda landet fram till demokratiska val. Kongo har inte hållit val sen 1960. Det var när landet fick sin självständighet från Belgien. Alla beväpnade rörelser ska inlemmas i Kongos arme och polisstyrka. Misstron fortfarande stor Men hur denna assimilering ska gå till diskuteras fortfarande. Misstron mellan de olika fraktionerna är mycket djup. Och det kan komma att stjälpa fredsöverenskommelsen. I Kongo hälsas nyheten om fredsavtalet med stor skepsis. I östra delen av landet har strider intensifierats senaste tiden. Och detsamma gäller nordöst…rivaliserande rebellgrupper kämpar om makten över områden rika på mineraler. Så sent som i måndags iakttogs stora trupprörelser i området. Kongo-kriget har kallats Afrikas första världskrig. Sex afrikanska nationer har varit inblandade, en del på Kinshasa-regeringens sida, andra har stött olika rebellfraktioner. Zimbabwe, Uganda och Rwanda, alla inblandade i konflikten har anklagats av bl a FN för att plundra landet på naturtillgångar. Ingenting har i grunden lösts Det råder ingen festyra bland delegaterna i Sun City idag. De är lika misstrogna som sina landsmän hemma i Kongo. En av delegaterna, en företrädare för en kyrka, liknar dagens ceremoni vid en högmässa. Vi har alla kommit hit för att smickra medlarna, sa han. Men ingen låter sig luras, ingenting har i grunden lösts. Alla tidigare fredsöverenskommelser har kullkastats. Ändå inger det nya avtalet hopp, ingen kan vinna kriget militärt. Den enda lösningen är en politisk lösning. FN uppskattar att två och en halv miljon människor dött under kriget, de flesta civila som gått under av umbäranden.
Marianne Kihlberg, Johannesburg