Telia Sonera sparar

Telia Sonera vill minska personalstyrkan både i Sverige och Finland. Det är oklart hur många som berörs i Sverige, men i Finland är det 400 jobb som ska bort.
Det är ingen överraskning att Telia Sonera vill minska antalet anställda i den nybildade nordiska telekoncernen. Alla fusioner innehåller ett rationaliseringsmoment där jobb lätt försvinner. I Finland har TeliaSonera runt 6 500 anställda och av dem vill man att omkring 400 skall försvinna, men det kommer inte att beröra dom tusentalet personer som sysslar med ren kundtjänst. Mest kommer nedskärningarna att påverka dom tjänster som överlappar varandra i den nya sammanslagna Telia-Sonera-organisationen. Och i maj skall dom MBL-förhandlingar som nu har inletts i Finland kring det här vara klara. I Sverige är det fortfarande oklart hur många som kan komma att drabbas av dom nu aviserade åtgärderna. Men nedskärningarna kommer i första hand att gälla inhyrd personal och konsulter, men TeliaSoneras egna anställda i Sverige kommer, enligt företagsledningen, också att beröras. Och sannolikt kommer ett konkret besked i början av sommaren så att återgärderna kan vidtas under andra halvåret i år. Christer Fridén, Helsingfors