Arbetslivsministern håller med kritikerna

Kritik från TCO och de andra fackförbunden mot de nya villkoren i sjukersättningen. Och arbetslivsminister Hans Karlsson förstår kritiken.
– Jag kan mycket väl förstå att LO inte hurrar åt de här åtgärderna. Det gör inte vi heller, säger han. Vi har tvingats spara och minska utgifterna på ett område som utgifterna exploderar på. Vi kan inte ha det så. När den tidigare avtalsekreteraren i LO, Hans Karlsson i höstas utsågs till ny arbetslivsmininster, beskrevs hans främsta uppgift bli att ”tackla de skenande sjukskrivningstalen”. Fördubblade kostnader Sedan 1997 har antalet personer som inte går till jobbet på grund av sjukdom och kostnaderna för dessa i stort sett fördubblats och kostar i dag staten över 100 miljarder kronor per år. Regeringens ambition har varit att få arbetsgivarna att ta ett större ansvar för sjukskrivningarna, men inget av de mer omfattande förslagen som har presenterats har fått gehör vare sig hos fackliga organisationer och arbetsgivare eller hos andra politiska partier. Inte önskad effekt Och de mindre åtgärder man genomfört har inte haft önskad effekt, medger Hans Karlsson. – Det har inte bitit på det sätt som vi hade hoppats på, säger han. Det är alldeles sant. Vi har heller inte fått stöd för de åtgärder som vi själva har trott på. Vi får se om vi kan återkomma med den typen av skarpare åtgärder senare för att rädda en bra sjukförsäkring. Det vill vi nämligen göra. Vad ska man dra för slutsatser av att ni har föreslagit åtgärder som inte har bitit och att ni inte heller har fått gehör för de åtgärder som ni tror skulle bita? – Att detta är väldigt svårt, säger Hans Karlsson. Och att ingen annan heller har lyckats med att drastiskt sänka sjuktalen under kort tid.
Pontus Mattsson