Protester på Industrivärdens stämma

Det blev en livlig tillställning när investmentbolaget Industrivärden höll bolagsstämma på Grand Hotel i Stockholm på onsdagen.
Det hettade till ordentligt vid ett par tillfällen på den annars så stillsamma bolagsstämman. Frågan om hur kommitten för nominering till kommande styrelseval, ska se ut, väckte debatt, och tvingade staämman till votering, som naturligtvis vanns av storägarna. Den andra frågan gällde alltså ersättningen till styrelsen. Förslaget var att höja den från 2 till 2,5 miljoner kronor, eller 25 procent. Hur det hela slutade? Ja, mötets ordförande tog frågan till muntlig omröstning, men kunde inte klubba igenom det eftersom många aktieägare protresterade hödljutt och bestämt. Frågan gick till votering, och då ställde sig sex herrar upp, representerande 73 procent av rösterna, och röstade igenom förslaget.