Olagligt avverkad skog i Sverige

Sverige är, näst efter Finland, den största importören av virke ifrån Ryssland. Men man kan inte vara säker på att virket är avverkat på ett lagligt sätt. Idag lägger Världsnaturfonden fram en rapport, som visar att det sker en omfattande olaglig avverkning i taigan i nordvästra Ryssland.
Rysslands skogar är oändliga, men inte outtömliga. I den här rappporten om nordvästra Ryssland räknar man med att 35 procent av timret som avverkas tas ut olagligt: – Den olagliga avverkningen är ett av de största problemen för det ryska skogsbruket, säger doktor Anatoly Kotlobay från Världsnaturfonden i Ryssland. – Vi har studerat officiella siffror på avverkningar och inhemsk förbrukning av träråvara och jämfört med exportsiffrorna och funnit att de inte går ihop. –Det finns en skillnad, ett glapp på elva miljoner kubikmeter, säger Anatoly Kotlobay. Skogar med höga naturvärden Inhemsk förbrukning tillsammans med export är alltså så mycket större än de officiella avverkningssiffrorna. Därför räknar man på goda grunder med en omfattande olaglig avverkning. Det berör skogar som ofta har höga naturvärden, säger Hans Berglund, skogsansvarig på Världsnaturfonden. – Det är oerhört allvarligt för de är i stort sett de enda skogarna som är intakta i hela Europa. Flera av de stora svenska skogsbolagen köper virke från Ryssland, till exempel Stora Enso, SCA och Sveaskog. Kan man då veta om svenska företag köper olagligt nedhugget timmer? – Vi vet inte säkert men allt talar för att så mycket som en tredjedel av allt virke som exporteras från Nordvästryssland är illegalt avverkat. Men eftersom vi inte kan spåra det genom alla mellanhänder så vet vi inte var det hamnar. Ansvarsfull handel Idag kommer några skogsbolag att diskutera med Världsnaturfonden hur man ska bedriva en ansvarsfull handel med ryskt virke utan att köpa olagligt avverkat timmer. – Vi ska försöka få dem att tillsammans och med oss kartlägga detta så de vet att det timmer de säljer vidare verkligen är legalt avverkat. Det säger Hans Berglund, skogsansvarig på Världsnaturfonden i Sverige.
Ingrid Gustavsson