Pensionsskuld tvingar Filipstad till sparande

Kommunernas ökande kostnader för pensioner är ett växande problem på många håll i landet. Filipstad är en av de kommuner som brottas med allt högre utbetalningar, som på sikt kommer att leda till nedskärningar inom vård, skola och omsorg.
Claes Hultgren är kommunchef i Filipstads kommun med 11.000 invånare: – Eftersom vår verksamhet till 75 procent är inom social och skola, kommer en stor del utav det som vi idag har som prioriterade områden få vara med och betala pensionsutbetalningen. Är det här ett problem för kommunen? – Ja, det är absolut ett problem. Men det är ju ett åtagande som finns och åtagandet måste ju uppfyllas. 150 miljarder kronor, så stor är den sammantagna pensionsskulden som Sveriges kommuner har till sina anställda. Det handlar om avtalspensioner som finns kvar från det gamla systemet som ersattes av ett nytt pensionsavtal 1998. I takt med allt fler pensionsavgångar inom den kommunala sektorn växer nu utbetalningarna år från år. Ökning med 100 procent Per invånare i Filipstad uppgår pensionsskulden idag till 24 000 kronor, och den ökar hela tiden, eftersom kommunen också har problem med en stor utflyttning. Det göre att allt färre kommuninvånare måste vara med och dela en allt tyngre börda. I Filipstad har de årliga pensionsutbetalningarna sedan mitten på 90-talet ökat med över 100 procent. –Om vi går tillbaka till mitten av 90-talet så låg den på cirka tre till fyra miljoner i utbetalningar. Idag ligger den på nio miljoner, säger Claes Hultgren. – Det som vi befarar är ju att den kommer att fortsätta att öka och det hänger ju ihop med att den totala pensionsskulden ökar. Vi räknar med att om tio till femton år så kommer den att vara fördubblad jämfört med idag. Allvarliga problem väntar kommunerna Och det här är en situation som många kommuner i landet hamnat i, säger Hans Jensevik, vd på analysföretaget Svensk Kommunrating. Han räknar med att två av tre svenska kommuner i framtiden får allvarliga problem med att prioritera: – I kommuner som har dåliga finanser idag och som kommer att ha det i framtiden, kommer att få enorma prioriteringsproblem och på något sätt ska de här pensionerna betalas. Hur många kommuner handlar det om, som kan få problem med det här? – Två tredjedelar av Sveriges kommuner kommer att få allvarliga problem, skulle jag säga. Tonar ner farhågorna På Kommunförbundet vill man dock tona ner farhågorna. I dagsläget motsvarar pensionsutbetalningarna per år bara 1,7 procent av kommunernas totala utgifter. Den siffran kommer att stiga år från år de närmaste 20 åren, för att sedan minska igen när de största pensionsavgångarna betalts och bland kommunerna växer medvetandet om problemet, säger Ulf Lennartsson, ekonom på Kommunförbundet. – En del kommuner har ju försökt att gardera mot det här genom att sätta av pengar så att man kan ha en reserv när betalningskruvan går uppåt då om ett antal år, säger Ulf Lennartsson. De är väl medvetna om problemet, det är andra också men har inte haft möjlighet att sätta av pengar.
Magnus Thorén