Facklig oenighet om invandrad arbetskraft

Sex av fackförbunden inom LO går emot ledningen i synen på arbetskraftsinvandring från de blivande tio nya EU-länderna.
LO vill inte ha några övergångsregler för de nya eu-medborgarnas rättigheter att arbeta i hela unionen, men det vill bland andra Byggnads, Transport och SEKO. De vill på det sättet hindra att oseriösa företagare utnyttjar billigare arbetskraft från öst.