Växande pensionsskulder fara för kommunekonomi

Kostnaderna för pensionsutbetalningar växer i dom svenska kommunerna och kan på sikt betyda nedskärningar inom vård, skola och omsorg.
Det handlar om dom avtalspensioner som finns kvar från det system som gällde före 1998. Där ökar kommunernas utbetalningarna varje år i takt med fler pensionsavgångar. Två av tre kommuner kommer att ha svårt att klara framtidens pensionsutbetalningar utan att ta pengar från andra verksamheter anser Hans Jensevik på analysföretaget Svensk Kommunrating. Totalt har dom svenska kommunerna en pensionsskuld till sina anställda på 150 miljarder kronor.