Norsk kritik mot flyktingförslag

I Norge får ett förslag om att göra det svårare för flyktingar att återförenas med familjemedlemmar kraftig kritk. Regeringsförslaget går ut på att bara personer som har arbete och som kan försörja familjen ska få ta sina släktingar till Norge. Det får nu kritik från bland annat FN.
Förra året sökte rekordmånga asyl i Norge. Landet är det näst mest populära i Europa efter Österrike när man ser på antalet asylsökande i förhållande till folkmängden. Den borgerliga norska regeringen har kommit med en rad förslag och åtgärder för att begränsa strömmen och få ned kostnaderna. Meningen med de strängare reglerna för familjeåterförening är att sända ut signalen att Norge inte är mer liberalt än andra länder. Regeringen vill närma sig den linje som andra länder i Europa har. Integrationen ska främjas Förslaget är nu ute på remiss. Flyktingar som fått uppehållstillstånd av humanitära skäl inte ska få ta hit släktingar de första tre åren om de inte kan försörja familjen. Den främsta tanken, enligt regeringen, är att främja integrationen eftersom det ska motivera flyktingarna att arbeta. Men på den norska motsvarigheten till migrationsverket är man starkt kritiska. Det här skadar istället integrationen, säger Frode Forfang som är avdelningschef vid myndigheten. Det är lättare att komma in i samhället om familjen är här, säger han: – Det gör det lättare psykiskt men också rent praktiskt att anpassa sig till det norska samhället, säger Frode Forfang. – Eftersom flyktingarna inte kan återvända till de länder de flytt ifrån är familjeåterförening det enda sättet för många att träffa släktingarna. Kritik från FN och Amnesty Förslaget får också internationell kritik. Vid FN:s flyktingkommissariat är man negativa till det norska förslaget. – Vi är något bekymrade. Det är faktiskt så att familjeåterförening är en huvudprincip i den internationella människorättslagstiftningen, säger Måns Nyberg som är informationschef vid FN:s flyktingkommisariat. Också flera människorättsorganisationer, bland dem Amnesty, är kritiska till förslaget, visar remissrundan.
Beatrice Janzon, Oslo