Luftfartsverket måste spara

Luftfartsverket i Norrköping står inför nya hårda besparingar. Orsaken är att resandet med flyg minskar.
Det har lagts ett sparbeting på 100 miljoner kronor och Luftfartsverket måste minska på antalet anställda - oklart hur många säger Luftfartsverkets generaldirektör Lars Rekke till Sveriges Radio Östergötland. För ett år sedan sade Luftfartsverket upp ett 50-tal anställda.