ICA lägger ned näthandel

Ica lägger ner sin handel via internet, Ica Direkt. Orsaken är att för få kunder har varit intresserade av att handla mat via nätet.
Sexton medarbetare inom Ica Direkt har varslats om uppsägning. Ica Direkt har levererat till kunder i delar av Storstockholm och Uppsala. De enskilda Icabutiker som driver näthandel i egen regi berörs inte av beslutet.