Köpcentrum motverkar miljömål

Den stora utbyggnaden av köpcentra och stormarknader utanför städerna med ökad biltrafik som följd motverkar de svenska miljömålen. Det anser Svenska Naturskyddsföreningen som vill ändra plan- och bygglagen.
SNF vill att miljöbalkens kravregler ska tillämpas i plan- och byggglagen och att det införs krav på att köpcentra ska byggas så att det går att ta sig dit utan bil. Länsstyrelsen bör också få större möjlighet att ingripa mot kommuner, som genom sina bygglov åsidosätter riksdagens miljömål, anser SNF.