Umm Qasr säker för FN-arbete

Brittisk militär sa på torsdagen att Iraks enda djuphamn Umm Qasr nu är så säker att FN kan använda den för hjälpsändningar till Iraks invånare.
Staden hålls av britiska trupper och den har hittills ansetts för farlig för humanitära instatser för civila. Men nu anser FN alltså att området är tillräckligt säkert.