Miljöstrid i Stockholm avgjord

Miljööverdomstolen säger nej till bensinbolaget Preems ansökan om att få utöka verksamheten vid Loudden i Stockholms hamn och river därmed upp ett beslut i den lägre miljödomstolen.
Domen är en seger för Stockholms kommun som motsatt sig utbyggnaden med hänvisning till att tankbilstransporterna i Stockholms innerstad skulle öka med 50 procent. Domen kan inte överklagas.