Luftfartsverket säger upp personal

Luftfartsverket står inför nya hårda besparingar. Orsaken till att ekonomin är dålig är att resandet med flyg minskar.
Lars Rekke, generaldirektör vid Luftfartsverket, säger att nya uppsägningar är att vänta, framför allt vid huvudkontoret i Norrköping. Några förhandlingar är inte inledda med de berörda fackförbunden. Inte heller har styrelsen för Luftfartsverket diskuterat frågan. Men sparbetinget på 10 procent, eller 100 miljoner kronor, kommer bli kännbart på huvudkontoret i Norrköping. Flygresenärerna sviker Orsaken till det kärva ekonomiska läget är att resenärerna sviker flyget. Allt fler väljer andra alternativ när de ska ut och resa. Lågkonjunkturen anges som ett skäl till att de svenska flygresenärerna blir färre. Det här är inte första gången Luftfartsverket tvingas spara på personalkostnader. Sist fick 50 personer gå, då fick så gott som samtliga uppsagda nya jobb. Enligt Lars Rekke finns en beredskap även nu. – Luftfartsverket kommer att göra sitt yttersta för att hjälpa till med nya jobb både inom och utanför verket eller andra lösningar. Det kan man lita på även denna gång, säger han.
Daniel Klaar, SR Östergötland