Sverige och Thailand överens om straff

I framtiden ska fångar som dömts för brott i Thailand och sedan överförs till Sverige kunna få sina straff ändrade till svensk straffskala. Det har de båda länderna kommit överens om, enligt ett pressmeddelande från justitiedepartementet.
Överföring av fängelsedömda svenska medborgare har hittills gjorts i ett tiotal fall hittills. Men då har de oftast långt hårdare thailändska straffen inte kunnat omvandlas till de lägre svenska straffen som utdöms för samma brott.