USA-plan för ny regim i Irak efter Saddam

Medan amerikanska trupper säger att de nu nått fram till Bagdads utkanter håller USA på att utforma en ny regim som ska ta över när Saddam Hussein störtats.
I Kuwait sitter den pensionerade amerikanske generalen Jay Garner och planerar hur han på sätt och vis ska efterträda Saddam Hussein. Garner har fått uppdraget av president George Bush att leda Irak till dess att lämpliga irakier kan hittas. USA säger att målet är att göra Irak till en demokrati. Rensa ut Saddamtrogna En viktig uppgift blir att rensa ut alla högre funktionärer från Saddam Husseins styrande parti. Till sin hjälp har 64-årige Garner andra pensionerade amerikanska generaler och ambassadörer, som ska ta över ministerier och ansvara för humanitära frågor och återuppbyggnad. En före detta chef för spionorganisationen CIA uppges vara påtänkt som provisorisk chef för Iraks viktiga Informationsministerium. Har stöttat Israel Garner är inte okontroversiell, han har tidigare uttalat sitt starka stöd för Israels hållning gentemot palestinierna, åsikter som är minst sagt kontroversiella i arabvärlden. Det tolkas av en del som att USA är angeläget om att det nya Irak ska styras av mera Israel-vänliga irakier. USA får kritik från många länder som tycker att FN borde spela en större roll i Iraks återuppbyggnad än vad USA verkar redo att erbjuda. Kritikerna pekar också på att få av Garners hundratals medarbetare här i Kuwait har direkt erfarenhet av Irak. Vilken roll irakiska oppositionsgrupper kommer att spela i en ny USA-ledd regim är oklart. Men helt klart är att amerikaner åtminstone inledningsvis kommer att besatta alla viktiga poster.
Nils Horner, Kuwait