Gamla svårt drabbade av kräksjukan

Den så kallade vinterkräksjukan fick långt allvarligare följder än sjukvården räknade med. Det visar en kartläggning som nu görs över hela landet. I Kronobergs län exempelvis drabbades nästan hälften av de boende inom äldreomsorgen, liksom en stor del av dom anställda. 16 av de gamla dog i samband med sjukdomen.
Arne Runehagen är smittskyddsläkare i Kronobergs län. – Den har varit extrem smittsam i år. Det har varit svårt att begränsa den. Det är faktiskt 44 procent av pensionärerna i särskilt boende som drabbats, säger han. Vinterns svåra magsjuka var både mer långvarig och våldsammare än vanligt. På flera håll fick vårdavdelningar stänga och personal som drabbades beordrades stanna hemma extra länge. Varför viruset slog till så hårt utreds fortfarande och smittskyddsinstitutet har samtidigt påbörjat en kartläggning av omfattningen. Några exakta siffror är inte klara ännu, men chefsmikrobiologen Kjell Olof Hedlund säger till ekot att bilden från Kronoberg troligen är representativ för övriga landet. I Kronoberg insjuknade 44% av de boende inom äldreomsorgen och mer än var tredje anställd. 16 äldre dog, i de flesta fall troligen eftersom de redan var försvagade. Smittskyddsinstitutet ska nu också försöka utreda hur skyddet kan förbättras genom att studera de platser som klarade sig bäst. Men Arne Runehagen på landstinget i Kronoberg tror att det blir svårt. – Det här är ju extremt smittsamt så det är väldigt svårt att hindra. Det man i första hand kan tänka på är ju hygienen. Om man kan göra utbildningsinsatser där.
Daniel Rundqvist, Jönköping