Smittskyddsläkare tiger om SAL

Landets smittskyddsläkare har kommit överens om att inte berätta VAR i landet de misstänkta fallen av den svåra akuta lungsjukdomen SAL finns.
Smittskyddsinstitutet upplyser endast om hur många misstänkta fall det finns men alltså inte vilket sjukhus patienten finns på. Det här kan skada förtroendet för myndigheterna menar Birgitta Darrell på Krisberedskapsmyndigheten - det kan också ge upphov till farlig ryktespridning om sjukdomens utbredning, menar hon.