Regeringen vill utreda förändringar i abortlagen

Regeringen vill utreda förändringar i abortlagen för att se om också asylsökande kvinnor och kvinnor som inte är bosatta i Sverige ska ges rätt till abort här. Det berättade vice statsminister Margareta Winberg i en frågestund i riksdagen på torsdagen.
Enligt Margareta Winberg får utredarna i uppdrag att fundera på en rad frågor som till exempel kostnaderna och vem som ska betala ingreppen. Också möjligheten att kvinnor söker sig till Sverige får att få abort här måste beaktas även om Margareta Winberg säger sig ha svårt att se att det skulle bli så.