Krav på s-omval i Stockholm

En grupp socialdemokrater i Stockholm kräver att valen till borgarråd ska göras om. Detta trots att en granskning förra året kom fram till att det inte förekom något valfusk vid valen till borgarråd som ägde rum i oktober förra året.
Gruppen, som kallar sig (s) 2000, har gjort en egen undersökning som visar att det visst förekom oegentligheter vid borgarådsvalen, bland annat när man utsåg vilka delegater som fick rösta. Men det har den tidigare granskningen antingen missat eller blundat för, anser gruppen. – Jag tror att man velat släta över och tycker det är lite jobbigt och hoppats att det här ska lösa sig säger Anders Carlberg är en av medlemmarna i s-2000 och fortsätter: – Men inget löser sig omman inte går till botten med det. Dessutom måste det finnas ansvariga människor som agerat här. Vad vittnar allt det här om? – Det vittnar om att grupperingar i Stockholms arbetarekommun kan göra lite som de vill, säger Anders Carlberg, socialdemokrat i Stockholm.
Pontus Mattsson