Pappers missnöjt med nya sjuklöneförslaget

Fackförbundet Pappers protesterar mot regeringens förslag att låta arbetsgivarna betala sjuklön även för den tredje sjukveckan. Det skriver Dagens Arbete idag. Förslaget krockar med kollektivavtalen och Pappers medlemmar förlorar rejält om det genomförs.
– Det innebär en förlust för våra medlemmar. Och förlusten är, på vår genomsnittsinkomst, 500 kronor. Det vill säga medlemmen förlorar 500 kronor vecka tre, varje gång han eller hon är sjuk, säger Lennart Olovsson, avtalssekreterare i Pappers. Det är inte bara Pappers medlemmar som kan förlora en del av sjukersättningen om regeringens förslag blir verklighet. Idag får de flesta anställda 10 procent av lönen från arbetsgivaren, utöver sjukersättningen från försäkringskassan. Men den extraersättningen behöver inte arbetsgivarna betala för den tredje sjukveckan om det nya förslaget går igenom. Det säger flera arbetsgivarorgansiationer och stöder sig på en tidigare dom i Arbetsdomstolen. Samma kritik riktades mot det förra förslaget till nytt sjuklönesystem som nyss varit ute på remiss. Pappers avtalssekreterare Lennart Olovsson är förvånad över att problemet uppstått igen: – Vi har ju påtalat detta flera gånger så man borde vara medveten om det, det är min bedömning. Varför tror du att förslaget ändå ser ut som det gör? – Om jag ska försöka hitt aen förklaring är väl att man måste spara. men vi tycker att detta är fel metod. Vi är missnöjda och hoppas att det här är en parentes som blir väldigt kort.
Pia Lille