Läkare begränsar information om SAL

Sveriges smittskyddsläkare har kommit överens om att inte berätta var i landet de misstänkta fallen av den allvarliga lungsjukdomen SAL finns. Det här är inte bra för vårt förtroende för myndigheter menar Birgitta Darrell på statliga krisberedskapsmyndigheten.
– Vi svenska medborgare har så högt förtroende för myndigheter och gör den bedömningen att vi har full tillgång till information, då kan det här tolkas som om i det här fallet undanhåller och hemlighåller man någonting. Det kan i sin tur ge upphov till en massa andra bekymmer med rykten och spekulationer, säger Birgitta Darrell. I förra veckan samlades landets alla smittskyddsläkare på en sedan länge planerad konferens. Ett stort samtalsämne blev den allvarliga lungsjukdomen SAL. Läkarna tog också beslutet att inte berätta på vilka sjukhus eller var i landet dom misstänkta smittfallen finns. Detta med tanke på att ingen ska kunna identifiera patienten och för att skona personalen på det sjukhuset. Johan Giesecke på Smittskyddsinstitutet, som har ansvaret för övervakningen av alla smittsamma sjukdomar i landet, är medveten om att den här rekommendationen är kontroversiell. – Jag håller med om att det är på kanten av vad vi ska hålla inne med. Vi ändrade från Smittskyddsinstitutet igår lite i vår redovisning. Vi berättar nu hur gamla de är och var de har varit någonstans när de möjligen blivit smittade. Vi har fått kritik för att vi mörkar och folk kan tro att vi försöker dölja någonting, myndigheterna är ute och mörklägger. Det är en balansgång att försöka vara så öppen som möjligt utan att riskera att skada enskilda människor. det kunde vara intressant att få det prövat. Du vill med andra ord att någon ska anmäla dig? – Ja, jag skulle kunna tänka mig det Låt oss säga att den här sjukdomen skulle upptäckas i Sverige och att det är många fall på en enda ort. Är det då inte viktigt att man kan få veta vilken ort det handlar om ? – Jo det är en intressant fråga, hur många fall skulle det vara innan man berättar det? Svensk infektionssjukvård håller väldigt hög klass. Det är inte en högre risk att vistas i en stad där det finns en misstänkt patient än i en stad där det inte finns det. Men det är klart finns det en ansamlig av fall någonstans och fanns det smittspridning i Sverige, då vore det en annan sak. Skulle ni lätta på sekretessen då? – Ja det tror jag vi skulle vara tvungna att göra. Då skulle det ju vara för att skydda andra människor. Enligt smittskyddsinstitutet finns idag ett misstänkt fall av sjukdomen i Sverige. Idag, torsdag, har också världshälsoorganisationen, WHO, hävt restriktionerna när det gäller resor till Hanoi i Vietnam.
Margita Boström