Colin Powell gav vaga besked

USA:s utrikesminister Colin Powell har i dag besökt EU och Nato i Bryssel. En av de viktigaste frågorna som diskuterades var vilken roll FN ska ha efter kriget. Men några ordentliga besked gavs inte.
Det var en samlad Colin Powell som idag rundade av sitt blixtbesök i Bryssel med en presskonferens. Men några tydliga besked i en av de stora konfliktfrågorna som nu råder gavs inte. Colin Powell sa visserligen att världssamfundets insatser kommer att behövas för att bygga upp Irak, och att FN ska spela en roll. Undvek klara besked Men han utvecklade inte hur stor den rollen blir. Därmed undvek han också att vara tydlig om det, som många tror, är nya motsättningar mellan ett Europa som via FN vill spela en stor roll i återuppbyggnaden av det oljerika Irak, och USA som gärna vill göra det mesta på egen hand. Och där FN tilldelas en underordnad roll. Amerikanskt blod som spillts För samtidigt som Colin Powell till intet förpliktigande i dag talade om FN, så la han också mångordigt ut texten om att det främst är amerikanskt blod som spillts i Irak. Och det är till stor del amerikanska skattepengar som finansierar kriget. Då ska också, förtydligade Powell, koalitionen spela en ledande roll. Regimmotståndare ska leda Irak Powell ville inte heller närmare kommentera uppgifter om att USA har långt gångna planer på hur Irak ska ledas efter kriget. Han nöjde sig med att säga att det är personer som kämpat emot den irakiska regimen, såväl i landet som utanför. Nato kan få uppdrag Generalsekreteraren för Nato, Lord Robertson, sa tidigare idag att den västliga försvarsalliansen mycket väl kan få en roll när det gäller att skapa säkerhet för Irak, när striderna upphört. Kanske är det en möjlighet till uppdrag för en organisation som alltmer söker en roll i en värld som förändras snabbt.
Willy Silberstein, vid Natos högkvarter i Bryssel