Svenskt Näringsliv skissar på eget sjuklöneförslag

Arbetsgivarsidan är missnöjd med regeringens sjuklöneförslag, som bland annat innebär att arbetsgivarna ska betala sjuklön även den tredje sjukveckan.
Svenskt Näringsliv arbetar nu fram ett eget förslag, om ett helt privatiserat sjukförsäkringssystem för det privata näringslivet. Svenskt Näringsliv menar att de försäkringsbolag som ägs gemensamt av facken och arbetsgivarna skulle kunna ta över Försäkringskassans roll. Företagen och de anställda skulle på så sätt dela på kostnaderna.