LO avstår troligen från EMU-rekommendation

LO:s styrelse kommer troligen att avstå från att ta ställning för eller mot ett svenskt medlemskap i valutaunionen EMU. När styrelsen träffas på måndag är det mest sannolika att den konstaterar att LO-kongressens villkor för att säga ja till EMU inte är uppfyllda.
I dag, fredag, går det ut ett underlag till styrelsemötet på måndag, med innebörden att LO ställer sig neutralt till ett svenskt medlemskap i EMU, enligt uppgifter till Ekot. LO kan inte säga att kongressens villkor för ett ja till EMU är uppfyllda och socialdemokraterna har tröttnat på att LO ska ge efter och ansluta sig till en ja-kampanj. Flera källor säger till Ekot att det är dags att fatta beslut, för att inte hela processen ska få ett löjets skimmer över sig. Ett neutralt LO är en lösning som socialdemokraterna kan leva med, heter det. LO begär att regeringen ska förbinda sig att inrätta buffertfonder om Sverige blir EMU-medlem. Dessutom att det ska finnas en enighet över blockgränsen om att det krävs ökat sparande i buffertar om Sverige går med i valutaunionen. Pengarna i fonderna, 10 miljarder om året är det tänkt, skulle enligt LO, användas för att parera vid risk för ökad arbetslöshet. Den socialdemokratiska regeringen vill inte ha några fonder. Socialdemokraternas oro är att en eventuell borgerlig regering skulle vilja använda sådana fondpengar till att sänka skatter i stället för att satsa på arbetsmarknadspolitik. De borgerliga partierna vill inte heller ha några fonder. Deras oro är att det skulle bli fackliga fonder och ”fondsocialism” i så fall. LO har kongressbeslut på att det krävs fonder eller högar av sparpengar eller strukturreserv eller vad man nu valt att kalla det för att LO-styrelsen ska kunna rekommendera medlemmarna att rösta ja till EMU – en rekommendation som skulle mötas av stor skepsis – enligt den senaste opinionsmätningen tänker drygt 60 procent av LO:s medlemmar rösta nej i folkomröstningen. Socialdemokraterna och LO tycker att det är så viktigt att bli överens att en gemensam arbetsgrupp ägnat stor möda under lång tid åt att hitta kompromisser som skulle kunna motivera ett ja till EMU från LO. Det verkar nu som att den får konstatera att det inte gick, men de inblandade kommer ändå att framhålla att processen lett till stort genomslag för LO:s krav på och socialdemokraternas strävan efter stabila finanser och behovet av att spara mer pengar idag för utgifter i framtiden.
Inger Arenander, inrikespolitisk kommentator