Avgiften till a-kassan kan höjas

Det kan bli ytterligare nedskärningar i a-kassan nästa år, erfar Ekot. I uppgörelsen om statens budget har regeringen och samarbetspartierna, vänsterpartiet och miljöpartiet, kommit överens om att se över möjligheten att höja avgiften till a-kassan.
Det här är från början ett borgerligt förslag. Och det går ut på att staten betalar en mindre del av a-kassan och löntagaren mer. Avgiften höjs och statsbidragen minskar. Arbetslöshetsförsäkringen blir på det sättet mer egenfinansierad. Och initiativet att spara pengar genom att minska statsbidragen till a-kassan kom från miljöpartiet i förhandlingarna om statens pengar för i år och nästa år. Vänsterpartiet ville ha en garanti för att om avgiften höjs för den enskilde, så skulle den höjningen kunna dras på skatten. Och partierna kunde inte komma överens, därför kommer avgiften till a-kassan inte att höjas redan i år. Men enligt vad Ekot erfar nådde ändå partierna en uppgörelse om att tillsätta en utredning, där tydliga direktiv pekar på hur statens bidrag till a-kassan kan minskas och hur mycket den enskilde ska få betala mer. Utredningen ska tillsättas så fort som möjligt och en höjning av egenavgiften till a-kassan kan tidigast börja gälla 1 juli nästa år.
Mari Forssblad