Försök att få ner långtidssjukskrivningar

Vara kommun planerar att öka sin personalstyrka och korta arbetstiderna. Syftet är att minska antalet långtidssjukskrivna bland kommunens anställda.
Försöket innebär en total brytning med den personalpolitik som utformades under krisåren i 1990-talets början. Just nu är omkring 100 av Vara kommuns anställda långtidssjukskrivna. Också mellanchefernas situation ska ses över och redan sjukskrivna rehabiliteras snabbare, rapporterar SR Skaraborg. Ordförande i personalnämnden i Vara säger att han tror att antalet långtidssjuksskrivna kommer att minska med 70-80 procent under mandatperioden.