P-piller kan ge livmoderhalscancer

Kvinnor som äter p-piller under lång tid, löper ökad risk att få livmoderhalscancer. Det visar en genomgång av totalt 12.500 p-pilleranvändande kvinnor i världen och som nu presenteras i den engelska tidskriften The Lancet.
Men professor Ian Milsom, gynekolog i Göteborg säger att det är inte helt säkert att det uteslutande är p-pillren som ökar risken. – Det kan vara så att kvinnor som äter kombinerade p-piller är mer sexuellt aktiva. De använder kondom i mindre utsträckning. Det finns också ett visst samband mellan rökning och användning av kombinerade p-piller. Dessa tre faktorer kan ha bidragit till det visade sambandet. Professor Ian Milsom vill betona att det finns ett samband med att under lång tid äta p-piller och risken att få cancer i livmoderhalsen. Men det behöver inte vara ett orsakssamband, säger Milsom, utan snarare kan det vara livsstilsrelaterat. Han tror alltså att kvinnor som äter p-piller är mindre benägna att använda kondom och har fler partner. Undersökningen, som är en sammanställning av 28 länders egna studier, visar att de kvinnor som ätit p-piller över 10 år löpte drygt dubbelt så stor risk att få livmoderhalscancer gentemot de som kvinnor som aldrig ätit p-piller. Sammanställningen som presenteras i tidskriften The Lancet har använt studier med början från1986 och då användes andra typer av p-piller än idag. I sammanställningen framgår inte vilka p-piller som kvinnorna använt och det kan ha betydelse för resultatet säger professor Ian Milsom. – Det är möjligt att p-piller som användes på 60- och 70-talen påverkar resultatet på grund av att de hade mer östrogen och mer gulkroppshormon i sig.
Anna Tibblin Hansson