Radiolyssnandet minskar

Radiolyssnandet fortsätter att minska något. Enligt den senaste lyssnarundersökningen från Ruab lyssnar 76,4 procent dagligen, en minskning med 2 procentenheter jämfört med förra året.
Drygt hälften av svenskarna, 50,2% lyssnar på Sveriges Radios kanaler, medan en knapp tredjedel, 31,7% lyssnar på den komersiella radion.