V säger ja till nedskärningar i a-kassan

Vänsterpartiet går med på ytterligare nedskärningar i a-kassan nästa år. Regeringen har kommit överens med samarbetspartierna miljöpartiet och vänsterpartiet om att utreda möjligheten att höja avgiften till a-kassan.
Pengarna i a-kassesystemet kommer från staten och från den avgift som löntagaren betalar in varje månad. För att spara pengar till staten är tanken att löntagaren ska betala mer och staten mindre. Mp bakom initiativet Initiativet kommer från miljöpartiet i förhandlingarna om statens pengar i år och nästa år och partiet vill införa en höjning redan nu i halvårsskiftet. Men partierna kunde inte komma överens, istället tillsätts en utredning med tydliga direktiv om hur statens bidrag kan minska och löntagarnas avgifter höjas. Vänsterpartiet kräver att om avgiften för enskilda ska höjas så måste det bli en motstående sänkning av skatten så att den totala avgiften för den enskilde löntagaren inte påverkas. Blir det en skattereduktion är de med på förslaget. Ändringen kan tidigast träda ikraft 1 juli nästa år. Borgerligt förslag Förslaget om de här ändringarna i a-kassesystemet är från början ett borgerligt förslag. Vänsterpartiet är nu under hård press. I uppgörelsen med regeringen och miljöpartiet finns redan försämringar för grupper i samhället som just vänsterpartiet säger sig värna om. Lägre ersättning till sjuka De sjuka får lägre ersättning, de deltidsarbetslösa får svårare att stämpla upp till heltid och sjuka arbetslösa ska inte längre kunna få sjukpenning vid sjukdom. Det är förslag som upprör och vänsterpartiets förhandlare Camilla Sköld Jansson förstår kritiken. – När det gäller sänkningar av sjukersättningar och även andra diskussioner som förs när det gäller a-kassan, där har jag full förståelse för den kritik som finns och jag delar den kritiken. Men att ändra också i a-kassan kan väl spä på irritationen? – Ja, men resultatet är ändå att den enskilde löntagaren inte behöver betalar mer för a-kassan och det är en viktig princip för oss, säger Camilla Sköld Jansson, vänsterpartiet.
Mari Forssblad