Finsk oro för svensk flaggning

Efter åländska Viking Lines definitiva beslutat att sätta svensk flagg på passagerarfärjan Cinderella ökar oron i Finland för färjsjöfartens framtid. Ålands Redarförening hoppas att regeringen skall sätta stoppa fortsatt utflaggning.
- I dag har vi det läget inom färjesjöfarten att den finska flaggan är 40 procent dyrare när det gäller bemanningskostnader än motsvarande kostnader udner svensk flagg. Och en sådan här konkurrenssituation kan inte längre fortgå. Så därför hoppas vi att den kommande regeringen i Finland fattar beslut att färjesjöfarten är av vital betydelse för Finland. Och går in för att vidtaga samma åtgärder som man vidtagit till exempel i Sverige, säger verkställande direktören för Ålands Redarförening Hans Ahlström. De åtgärder det då handlar om är att också Finland inför, det av EU godkända, nettolönesystemet. Enkelt uttryckt innebär det att redarna inte behöver betala skatt och sociala avgifter för de ombordanställda. Och eftersom sjöfarten är ett av de verksamhetsområden där Åland, åtminstone än så länge, är tvingat att följa Finlands regler kan inte heller de åländska färjorna införa ett nettolönesystem enligt svensk modell. Cinderella är nu den andra finländska passagerarfärjan som under det senaste året får svensk flagg. Och det kan bli fler om inte den nya regering som skall tillträda inom kort tänker om. För många ombordanställda betyder flaggbytet försämrade villkor inte minst när det gäller pensionerna. För redarna spelar det kanske inte så stor roll vilken flagga man använder, men säger Hans Ahlström: - Jag vill även hävda att rederierna, både på Åland och i Finland, gärna skulle vilja fortsätta att driva sjöfart från Åland och från Finland. I långa loppet leder en utflaggning till att rederifunktionerna stegvis flyttas ut från Åland och Finland.
Christer Fridén