Snabbare prisökningar hos tandläkaren

Tandläkarnas priser har stigit mer än priset på andra varor de senaste två åren.
Störst är ökningen i Folktandvården - det visar en ny rapport från Riksförsäkringsverket. Mellan 2000 och 2002 steg priserna i Folktandvården med mellan 16 och 27 procent. Privattandläkarna höjde sina priser med mellan 6 och 26 procent. Det kan jämföras med konsumentprisindex som steg 5 procent under samma tid.