Tre partier siktar mot gemensam regering i Finland

I Finland skall Centerpartiet, Socialdemokraterna och Svenska Folkpartiet försöka bilda en ny regering med centernledaren Anneli Jäätteenmäki som Finlands första kvinnliga statsminister.
Om planerna går i lås får socialdemokraterna utrikes- och finansministerposterna men det är fortfarande oklart om den nuvarande socialdemokratiske statsministern Paavo Lipponen kommer att ingå i den tänkta regeringen.