Inga buffertfonder om Sverige ansluter till EMU

Det blir inga buffertfonder om Sverige går med i valutaunionen EMU. Samtalen mellan LO och socialdemokraterna har avslutats i oenighet.
För att rekommendera sina medlemmar att rösta ja i höstens folkomröstning har LO ställt som krav att införa särskilda fonder som ska användas i lågkonjunktur. Socialdemokraterna har förhandlat med LO om hur sådana fonder ska kunna se ut men nu är dessa samtal avslutade utan att man kommit överrens. Socialdemokraterna vill inte ha några fonder och kommer inte att föreslå några sådana. Därför kommer LO inte heller av allt att döma att rekommendera sina medlemmar att rösta ja till EMU