Blix: USA för framtida internationellt samarbete

USA har genom Irakkriget inte vänt ryggen åt framtida internationellt samarbete. Den bedömningen gjorde Hans Blix, chef för FN:s vapeninspektörer, när han under fredagen talade i riksdagen i Stockholm.
På fredagen talade chefen för FN:s vapeninspektörer Hans Blix i riksdagen i Stockholm, bland annat om varför det blev krig i Irak och hans seminarium var välbesökt. ”Överdrivet om USA och FN” – Även om USA nu är mindre FN-vänligt än vanligt så är uppgifterna om att de övergivit multilateralismen överdrivna, sa Hans Blix. Hans Blix tror inte att USA mer än tillfälligt kommer att ta Iraks framtid i sina händer utan kommer att återvända till FN för återuppbyggnaden. Orsakerna till kriget Mycket av Blix tal kretsade kring varför det blev krig. Han började med allt som han inte tror var orsaken. Det handlar inte om ett krig mellan islam och kristendom, sa han, inte om att USA vill ha världsherraväldet, inte om att inrätta demokrati i Irak, inte om att skydda Israel och det är inte ett krig om oljan. – Nej, jag tror på vad amerikanerna själva säger, att det handlade om oron för massförstörelsevapnen, sa Blix. – Frågan man nu ställer sig är om de komer finna några massförstörelsevapen i Irak. Jag tror att de ligger bättre till att göra det i och med de svårigheter vi hade med att arbeta i en polisstat. När väl denna polisstat är nedmonterad kommer många vara beredda att prata, sa chefen för FN:s vapeninspektörer Hans Blix.
Alice Petrén