170 gråsälar får skjutas i år

Naturvårdsverket har bestämt att skyddsjakt får bedrivas på 170 gråsälar i år.
Fördelningen innebär att ett hundratal sälar får jagas i det norra beståndet ner till Gävleborgs län och resten på det södra beståndet från Uppsala till Östergötlands län. Varje län har fått en bestämd kvot. Man räknar med att sälarnas skador på fisket uppgår till 50 miljoner kronor per år. Samtidigt pågår arbete med att ta fram sälsäkra fiskeredskap, som man hoppas ska minska sälskadorna på sikt.