Krigsoron minskar flygandet

Krigsoron har fått allt fler svenskar att stanna hemma.
I mars sjönk antalet flygresenärer till utlandet med 10 procent. Som vi har berättat tidigare så tvingas nu Luftfartsverket till besparingar på sina flygplatser runt om i Sverige. Exakt hur stora nedskärningarna blir är ännu oklart.