Åländska redare oroliga

Efter åländska Viking Lines definitiva beslut att sätta svensk flagg på passagerarfärjan Cinderella ökar oron i Finland för färjesjöfartens framtid. Verkställande direktören för Ålands Redarförening Hans Ahlström hoppas att regeringen skall sätta stopp för fortsatt utflaggning.
De åtgärder det handlar om är att också Finland inför det av EU godkända nettolönesystemet som enkelt uttryckt innebär att redarna inte behöver betala skatt och sociala avgifter för de ombordanställda. Och eftersom sjöfarten är ett av de verksamhetsområden där Åland, åtminstone än så länge, är tvingat att följa Finlands regler kan inte heller dom åländska färjorna införa ett nettolönesystem enligt svensk modell. Redarna har länge hotat med att flagga ut färjorna om inte Finland följer Sveriges och många andra EU-länders exempel som alltså ger lägre personalkostnader. Cinderella är nu den andra finländska passagerarfärjan som under det senaste året får svensk flagg. Och det kan bli fler om inte den nya regering som skall tillträda inom kort tänker om. För många ombordanställda betyder flaggbytet försämrade villkor inte minst när det gäller pensionerna. Christer Fridén, Helsingfors