Stor prisökningar hos tandläkaren

Det blir allt dyrare att gå till tandläkaren efter avregleringen. Det visar en rapport från Riksförsäkringsverket. Allra störst är prisökningarna hos folktandvården. Dessutom visar rapporten att det är stora skillnader i kostnader beroende på var i landet man bor.
Ordföranden i Sveriges Folktandvårdsförening Raimo Pälvärinne anser att det blir allt besvärligare för patienterna att beräkna vad ett tandläkarbesök kommer att kosta. – Det är svårt för en patient att göra prisjämförelser, eftersom tandvårdstaxan är komplex och består av en rad åtgärder och det gör det svårt att få en bild av vad behandlingen kommer att kosta, säger Raimo Pälvärinne. Tandvård ökade mer än annat Mellan åren 2000 och 2002 steg priserna inom folktandvården med mellan 16 och 27 procent. Privattandläkarna höjde sina priser med mellan sex och 26 procent. Under samma tidsperiod ökade kostnaderna för övriga varor och tjänster i landet med fem procent. Folktandvården, som ska bedrivas enligt självkostnadsmodellen, har tidigare varit prisledande och privattandvården har följt folktandvårdens prissättning. Nu ser man på vissa håll i landet att en del behandlingar är billigare hos privattandläkarna. Återinföra prisreglering För ett par månader sedan sa socialminister Lars Engqvist att om prisökningarna fortsatte inom tandvården, kunde han tänka sig att återinföra prisreglering. Men det är inte en bra lösning för den framtida tandvården i Sverige, menar vd:n för privattandläkarna Lennart Nordgren. – Det skulle vara djupt olyckligt med en prisreglering i Sverige, eftersom många tandläkare då skulle välja att flytta utomlands, säger Lennart Nordgren, vd för privattandläkarna i Sverige.
Margita Boström