Björk får 86 Mkr av Skanska

När Skanskas förre VD Claes Björk går i pension i sommar kommer han att få pension och andra förmåner för drygt 86 miljoner.
Det framgår av Skanskas årsredovisning.